oudergroepen

Voor ouders die graag wat regelmatiger samenkomen om over bepaalde thema’s
te praten heeft de opvoedingswinkel Brussel ook een aanbod.
Er zijn oudergroepen rondom gezond eten en koken, praatgroepen Nederlands, discussiegroepen en  groepen speciaal voor moeders.
Om te zien of een groep iets voor je is, kun je het best direct contact opnemen
met zîTa Inloop Dansaert of met het Huis der Gezinnen en bespreken welke mogelijkheden er zijn.

zîTa Inloop Dansaert
Dansaertstraat 94-96
1000 Brussel
02.507 97 91
Opvang voorzien
tijdens de praatgroep Nederlands
en tijdens de Moedergroep

Huis der Gezinnen
Veeartsenstraat 20
1070 Anderlecht
02.526 16 30