cursussen en trainingen

In Brussel worden ook interessante trainingen aangeboden door andere organisaties. Er zijn trainingen die ouder en kind leren om te gaan met ADHD, trainingen rondom moeilijk gedrag bij kinderen van 9 tot 12 jaar en meer algemene trainingen voor ouders van kinderen tot 12 jaar.

Voor jonge kinderen met gedragsproblemen is er de STOP 4-7:
een training waar ouder, kind en leerkracht samen werken aan een verbetering van het gedrag van jonge kinderen. Na aanmelding nemen wij contact op met de school van je kind en doen een observatie in de klas. In de training komen de kinderen wekelijks in groepjes van tien samen. Van ouders wordt verwacht dat zij ook wekelijks een halve dag deelnemen om zo samen met hun kind te werken aan een gedragsverandering.
Let op: voor deze training is een wachtlijst.

Voor alle trainingen neem je het best contact op met

SAM 0-12
A&M Hellinckxstraat 45
1083 Ganshoren
Telefoon: 02.424 22 20
e-mail: sam0-12@svhg.be