infomomenten

De Opvoedingswinkel organiseert op aanvraag van scholen, ouderverenigingen of andere organisaties  oudercafe’s. Tijdens een oudercafe staat een bepaald thema centraal waar ouders interactief over praten. Een gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt en brengt zijn kennis over het onderwerp in. Klik hier voor mogelijke onderwerpen. Wil je een of meer oudercafe’s organiseren, neem dan contact op met de Opvoedingswinkel op 0483 38 54 17 of direct met Hopon op 02.421 79 91

Wil je op je school, in je buurthuis, in de lokale bibliotheek of op een andere plaats een infomoment of een ouderavond organiseren? In samenwerking met de Opvoedingswinkel kan de Gezinsbond die voor je organiseren. In bijgaande catalogus vind je de verschillende onderwerpen voor jonge en voor oudere kinderen. Voor advies bij je keuze, prijzen en voorwaarden kun je contact opnemen door ons te mailen of te bellen.

Voor professionele opvoeders die met kansengroepen willen werken organiseert de Opvoedingswinkel Brussel infomomenten. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op. Data worden in overleg met de deelnemers gepland.

Regelmatig worden er informatiedagen of avonden georganiseerd
die gericht zijn op professionele opvoeders. Het actuele aanbod in Vlaanderen vind je in de kalender van Expoo.